Funkci prezidentky klubu od Jitky Kelblové převzala Inka Losseff.

 

Priority nové prezidentky pro funkční období 2015-2017:

-          Děti a mládež jsou naše budoucnost – návrat k intenzivnější spolupráci s Domem na půli cesty v Pohořelicích

-          Oslava 25. výročí našeho klubu

-          Rozšíření klubu o nové členky

-          Navázání friendship linku s bratislavským klubem