Akci pořádal náš linkovní klub v dánském Hjøringu. Zúčastnily se Alena Kořínková, Jarmila BrázDilová a Draha Žáková. Na akci byly sororky z norských a anglických linkovních klubů (Tønsberg,Southend-On-Sea And District). Setkání bylo velmi osobní, dánské sororky si ostatní braly na jídlo domů, v malých skupinkách, kde se dalo dobře komunikovat.

 Děvčata naštívila také Påla a společně s ním zavzpomínala na Solveig u jejího hrobu.