Aktuality

...ze zápisu schůzky konané dne 9. 1. 2008

Členky SI klubu Brno I. - Hana a Jitka ji uspořádaly na Gymnáziu J. G. Mendela a její výtěžek byl 20 500 Kč.

Sororky - profesorky se svými studenty předají finance: Fokusu Vysočina, Ústavu pro zrakově postižené v Chrlicích, FOD Klokánku v Brně a společnosti Prah v Brněnských Ivanovicích.

...ze zápisu schůzky konané dne 4. 12. 2007

Členky SI klubu Brno I. Ivana a Renata navštívily brněnské zařízení pro děti v nouzi Klokánek, předaly dar - dětské knihy. Z předání byla pořízena ilustrující fotodokumentace, která byla na schůzce prezentována na notebooku.

Členky brněnského SI klubu - Renata, Jarmila, Jitka, Hana, Alena, Petra, Milena a Lída byly návštěvou SI klubu ve švédském Norrköpingu nadšeny.

Švédské Sororky se staraly přímo maminkovsky, program byl velmi příjemný a zajímavý.

Pozvaly jsme je na rok 2008 k nám, takže budeme přemýšlet a plánovat, co pro ně připravíme.

POZVÁNKA

na oslavu 10. výročí vzniku dílny V růžovém sadu 13. března 2014

Program:

13.45 Mše svatá V růžovém sadu

15.00 Program v sále Ořechovského kulturního centra

Pár slov s obrázky o dílně V růžovém sadu

a vystoupeení žáků ZUŠ Ořechov

Vernisáž výstavy soch řezbáře Martina Matěje Holuba

Prohlídka dílen a pohoštění V růžovém sadu

Hudební doprovod zajistí přední brněnský jazzový kytarista Milan Kašuba se svými žáky ze ZUŠ Ořechov

Výstava Dřevěných hraček a loutek Martina Matěje Holuba

v Obecní knihovně Ořechov (www.homart.cz)

Čtvrtek 28. listopadu 2013 naše Sororky Jitka Kelblová s Hanou Kořínkovou zorganizovaly již 10. ročník předvánoční humanitární akce na Školském komplexu na Mendlově náměstí. Podařilo se jim sehnat 27 dobrovolníků z řad studentů, kteří svým spolužákům a profesorům výrobky jednotlivých dílen prodávali. Mezi prodávajícími studenty byla také dcera naší Sororky Inky - Valerka Lossef, která je v primě na I. NZG. O akci je již tradičně velký zájem. Letos jsme prodávali výrobky šesti chráněným dílnám a občanským sdružením. Pomohli jsme sdružení Práh, Nojmánku, sdružení V růžovém sadu, TyfloCentrumu, CSS Chrlice a Sansimonu. Prodej se opravdu vydařil, celkový výtěžek byl 46 341 Kč. Veškeré finance žáci osobně předali těmto zařízením. O akci měla zájem i jedna maminka žáka, který studuje na Anglické ZŠ. Tato maminka má nadační fond Pro dětský smích. Také jí se podařilo vybrat 4 089 Kč. Viz děkovný mail. Touto akcí, kterou právě před deseti lety vymyslela naše Sororka Jitka, se tedy podařilo vybrat pro různá zařízení a nadační fond 50 430 Kč.

Akce se konala od 10. 10. do 13. 10. 2013 a zúčastnily se Hana Kořínková, Draha Žáková, Jarmila Brázdilová a Alena Kořínková.

Ve čtvrtek 10. 10. - setkání se členkami klubů Košice a Krakov v pivnici Golem, uvítání končící prezidentkou a majitelkou pivnice Beatou Murkovou, ochutnávka piva a smažených tvarůžků a jiných dobrot.

V pátek 11. 10. - dopoledne prohlídka města s odborným výkladem Kláry Samuelisové, členky klubu Košice. Ocenily jsme krásné náměstí s Katedrálou sv. Alžběty, divadlem, parkem s fontánou, radnicí atd. Košice se staly pro rok 2013 Evropským hlavní městem kultury. Odpoledne jsme byly přijaty na radnici primátorem města Košice panem MUDr. Richardem Raši v reprezentačních prostorách a podepsaly se do kroniky města Košic. Primátor velice ocenil práci klubu a bylo vidět , že kontakty klubu s magistrátem jsou velice úzké a přátelské, město si velice cení práce klubu. Večer následovala oslava, na které klub představil svoji činnost, a nová prezidentka Mária Olšavská, představila svoje projekty.

Pro nás důležité: pokračování tábora pro nadané děti, spolupráce klubů tzv. Visegrádské čtyřky: Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika.
Večera se zúčastnili: primátor Košic, kluby Rotary a Kiwanis, vice primátorka byla přijata za čestnou členku klubu, dále členky klubů SI: Praha 3, Brno 4, Košice 20, Žilina 5, Bratislava 2, Krakov 4 a ze Szegedu přijely 3 Sororky.

V sobotu 12. 10. - výlet autobusem do nejvýchodnější části Slovenska, oblasti Tokaj, kde se pěstují specialní odrůdy vína a z nich se vyrábí Tokajské víno. Navštívily jsme vinařství Macik, kde jsme si prohlédly sklepy s archivním vínem a ochutnaly vzorky vín od odrůdových suchých až po vína sladká tří putnová. Zážitkem byl cesta zpět - z Bratislavy měl vlak zpoždění, ale čekání a zmatky nám vynahradilo setkání s Alžbětovou Capkovou – první prezidentkou SI klubu Bratislava a potom diskuze o životě se dvěma mladými muži v kupé. V Brně nás čekaly naše drahé polovičky a tak jsme se dostaly šťastně domů. Zapsala Ala.

Dne 9. října 2013 prezidentka klubu Jitka a členka klubu Alena navštívily centrum sociálních služeb Nojmánek v Masarykově čtvrti, který funguje jako denní a týdenní stacionář pro lidi s tělesným i duševním postižením.

Dne 11. 9. 2013 proběhla výroční schůzka SI klubu Brno I., na které byla prezentována a zhodnocena činnost klubu. Byl zvolen nový board na období 2013 až 2015. Novou prezidentkou se stala Jitka Kelblová. Na schůzce byla také přijata
nová členka klubu - paní Anna Nečasová.

Čestným hostem schůzky byla paní Christine Peer z Vídně, která je členkou boardu SI Europe a koordinátorkou klubů střední Evropy. Paní Peer kladně ohodnotila činnost našeho klubu, kterou označila za velmi bohatou a záslužnou. Ve své prezentaci nás seznámila s aktualitami z činnosti světové a evropské SI a s novou strukturou boardu.

Strana 3 z 3

Go to top