Soroptimist international (SI) je celosvětově působící organizace, sdružující ve svých klubech zaměstnané ženy. Jedná se o nejrozsáhlejší ženskou organizaci tohoto druhu na světě.

Jsme organizací žen a pro ženy.

Název soroptimist se odvozuje od latinského "sorores ad optimum" nebo-li "ženy, které chtějí to nejlepší".

Organizace byla založena roku 1921 v Oaklandu v Kalifornii a v současnosti sdružuje přes 90 000 žen ze 120 zemí.

Členky klubů se snaží svou činností naplňovat cíle soroptimismu:

  • Ochrana vysokých etických hodnot
  • Pochopení a pomoc druhým
  • Osobní nasazení za práva všech lidí

Soroptimismus ve světě:

Kluby v České republice:

Kluby na Slovensku:

Naše linkovní kluby:

  • Wels
  • Bamberk
  • Norrcoping
  • Hjoring
  • Burgdorf
  • Bratislava
Go to top